ΠΑΘΗΣΕΙΣ

fab fa-medrt

Άσθμα

Παρέχεται δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και αντιμετώπισης ασθενών με βρογχικό άσθμα, με ιδιαίτερη εμπειρία στο δύσκολα αντιμετωπιζόμενο και σοβαρό άσθμα.

fab fa-medrt

Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Παρέχεται δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και αντιμετώπισης ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

fab fa-medrt

Διάμεσες Πνευμονοπάθειες
- Πνευμονική Ίνωση

Παρέχεται δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και αντιμετώπισης ασθενών με διάχυτες παρεγχυματικές πνευμονικές παθήσεις (διάμεσες πνευμονοπάθειες) όπως η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση.

fab fa-medrt

Διαταραχές Αναπνοής
κατά τον Ύπνο

Παρέχεται δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης ασθενών με διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο, η παρουσία Κεντρικών Απνοιών και οι Διαταραχές Υποαερισμού κατά τον Ύπνο.

fab fa-medrt

Προεγχειρητικός Έλεγχος
Αναπνευστικού

Στο ιατρείο παρέχεται δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης ασθενών που προγραμματίζουν χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν προεγχειρητική εκτίμηση του αναπνευστικού συστήματος.

fab fa-medrt

Προληπτικός Έλεγχος
Καπνιστών

Παρέχεται δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης ατόμων που χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα (όπως το ηλεκτρονικό τσιγάρο) για τον έλεγχο της υγείας του αναπνευστικού τους συστήματος και τον προγραμματισμό προληπτικών εξετάσεων και παρεμβάσεων.

Τηλεφωνήστε στο

ή κλείστε ραντεβού online