ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Άσθμα

Παρέχεται δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και αντιμετώπισης ασθενών με βρογχικό άσθμα, με ιδιαίτερη εμπειρία στο δύσκολα αντιμετωπιζόμενο και σοβαρό άσθμα.

Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Παρέχεται δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και αντιμετώπισης ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Διάμεσες Πνευμονοπάθειες
- Πνευμονική Ίνωση

Παρέχεται δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και αντιμετώπισης ασθενών με διάχυτες παρεγχυματικές πνευμονικές παθήσεις (διάμεσες πνευμονοπάθειες) όπως η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση.

Διαταραχές Αναπνοής
κατά τον Ύπνο

Παρέχεται δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης ασθενών με διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο, η παρουσία Κεντρικών Απνοιών και οι Διαταραχές Υποαερισμού κατά τον Ύπνο.

Προεγχειρητικός Έλεγχος
Αναπνευστικού

Στο ιατρείο παρέχεται δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης ασθενών που προγραμματίζουν χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν προεγχειρητική εκτίμηση του αναπνευστικού συστήματος.

Προληπτικός Έλεγχος
Καπνιστών

Παρέχεται δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης ατόμων που χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα (όπως το ηλεκτρονικό τσιγάρο) για τον έλεγχο της υγείας του αναπνευστικού τους συστήματος και τον προγραμματισμό προληπτικών εξετάσεων και παρεμβάσεων.

Τηλεφωνήστε στο

ή κλείστε ραντεβού online