Διάμεσες Πνευμονοπάθειες - Πνευμονική Ίνωση

Στο Ιατρείο παρέχεται δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και αντιμετώπισης ασθενών με διάχυτες παρεγχυματικές πνευμονικές παθήσεις (διάμεσες πνευμονοπάθειες) όπως η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (IPF).

Οι ασθενείς αξιολογούνται για τη χορήγηση όλων των διαθέσιμων νεότερων θεραπειών, καθώς και για την δυνατότητα συμμετοχής εάν το επιθυμούν σε κλινικές μελέτες με νεότερα φάρμακα.

Επίσης παρακολουθούνται ασθενείς με παθήσεις όπως η σαρκοείδωση, η οργανούμενη πνευμονία (cryptogenic organizing pneumonia - COP ή BOOP όπως ονομαζόταν παλαιότερα), η χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία και η πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας (εξωγενής αλλεργική κυψελιδίτιδα), καθώς και ασθενείς με ρευματολογικά νοσήματα με προσβολή του αναπνευστικού.

Πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών:

  • πλήρης λειτουργικός έλεγχος του αναπνευστικού (σπιρομέτρηση, δοκιμασία βρογχοδιαστολής, στατικοί όγκοι πνευμόνων, έλεγχος λειτουργίας μικρών αεραγωγών, έλεγχος διαχυτικής ικανότητας πνευμόνων - DLCO)
  • μέτρηση αερίων αρτηριακού αίματος
  • νυκτερινή οξυμετρία (και προγραμματισμός για μελέτη ύπνου)
  • δοκιμασία βάδισης με οξυμετρία

Τηλεφωνήστε στο

ή κλείστε ραντεβού online