ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

fas fa-microscope

Σπιρομέτρηση - Πλήρης Λειτουργικός Έλεγχος Αναπνοής

Στο ιατρείο παρέχεται η δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης της λειτουργίας των πνευμόνων και του αναπνευστικού συστήματος, με σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

fas fa-microscope

Αξιολόγηση Φλεγμονής Αεραγωγών (FeNO)

Στο ιατρείο παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης της φλεγμονής των αεραγωγών, με σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

fas fa-microscope

Αέρια Αρτηριακού Αίματος

Στο ιατρείο γίνεται μέτρηση αερίων αρτηριακού αίματος με ειδικό αναλυτή.

fas fa-microscope

Βρογχοσκόπηση

Η βρογχοσκόπηση αποτελεί μια επεμβατική διαδικασία κατά την οποία εξετάζουμε τους μεγάλους αεραγωγούς (βρόγχους) του ασθενούς.

Τηλεφωνήστε στο

ή κλείστε ραντεβού online