Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Στο Ιατρείο παρέχεται δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και αντιμετώπισης ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Οι ασθενείς αξιολογούνται για τη χορήγηση όλων των διαθέσιμων νεότερων θεραπειών, καθώς και για την δυνατότητα συμμετοχής εάν το επιθυμούν σε κλινικές μελέτες με νεότερα φάρμακα.

Πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών:

  • αξιολόγηση της φλεγμονής των αεραγωγών
  • μέτρηση εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeNO)
  • πλήρης λειτουργικός έλεγχος του αναπνευστικού (σπιρομέτρηση, δοκιμασία βρογχοδιαστολής, στατικοί όγκοι πνευμόνων, έλεγχος λειτουργίας μικρών αεραγωγών, έλεγχος διαχυτικής ικανότητας πνευμόνων - DLCO)
  • νυκτερινή οξυμετρία (και προγραμματισμός για μελέτη ύπνου)
  • δοκιμασία βάδισης με οξυμετρία
  • μέτρηση αερίων αρτηριακού αίματος

Τηλεφωνήστε στο

ή κλείστε ραντεβού online