Διαταραχές της Αναπνοής κατά τον Ύπνο

Στο ιατρείο παρέχεται δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης ασθενών με διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο, όπως το  Σύνδρομο Αποφρακτικών Απνοιών κατά τον Ύπνο (Obstructive Sleep Apnea, OSA ή ΣΑΑΥ), η παρουσία Κεντρικών Απνοιών και οι Διαταραχές Υποαερισμού κατά τον Ύπνο, όπως το σύνδρομο Παχυσαρκίας-Υποαερισμού (Obesity-Hypoventilation Syndrome).

Αξιολογείται η κλινική πιθανότητα παρουσίας διαταραχών της αναπνοής κατά τον ύπνο με ειδικά ερωτηματολόγια και μπορεί να προγραμματιστεί κατ’ οίκον μελέτη ύπνου με φορητές συσκευές, ενώ παρέχεται και δυνατότητα προγραμματισμού για πλήρη πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου.

Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα παρακολούθησης ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία με συσκευές συνεχούς θετικής πίεσης των αεραγωγών (CPAP) ή μη επεμβατικό αερισμό (non-invasive ventilation, bilevel positive airway pressure-BiPAP).

Πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών:

  • πλήρης λειτουργικός έλεγχος του αναπνευστικού (σπιρομέτρηση, δοκιμασία βρογχοδιαστολής, στατικοί όγκοι πνευμόνων, έλεγχος λειτουργίας μικρών αεραγωγών, έλεγχος διαχυτικής ικανότητας πνευμόνων - DLCO)
  • μέτρηση αερίων αρτηριακού αίματος
  • νυκτερινή οξυμετρία
  • κατ' οίκον μελέτη ύπνου με φορητές συσκευές
  • προγραμματισμός για πλήρη πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου

Τηλεφωνήστε στο

ή κλείστε ραντεβού online