Αέρια Αρτηριακού Αίματος

Στο ιατρείο γίνεται μέτρηση αερίων αρτηριακού αίματος με ειδικό αναλυτή

Προσδιορίζονται οι παράμετροι:

→ PaO2
→ PaCO2
→ pH
→ HCO3
→ SaO2

Τηλεφωνήστε στο

ή κλείστε ραντεβού online