Προεγχειρητικός Έλεγχος Αναπνευστικού

Στο ιατρείο παρέχεται δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης ασθενών που προγραμματίζουν χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν προεγχειρητική εκτίμηση του αναπνευστικού συστήματος.

Πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών:

  • πλήρης λειτουργικός έλεγχος του αναπνευστικού (σπιρομέτρηση, δοκιμασία βρογχοδιαστολής, στατικοί όγκοι πνευμόνων, έλεγχος λειτουργίας μικρών αεραγωγών, έλεγχος διαχυτικής ικανότητας πνευμόνων - DLCO)
  • μέτρηση αερίων αρτηριακού αίματος
  • νυκτερινή οξυμετρία
  • κατ' οίκον μελέτη ύπνου με φορητές συσκευές

Τηλεφωνήστε στο

ή κλείστε ραντεβού online