Εργαστήριο Λειτουργικού Ελέγχου Αναπνευστικού Συστήματος - Σπιρομέτρηση - Αέρια Αίματος

Στο ιατρείο παρέχεται η δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης της λειτουργίας των πνευμόνων και του αναπνευστικού συστήματος, με σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Ενδεικτικά, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις λειτουργικού ελέγχου αναπνευστικού, ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών:

 • σπιρομέτρηση και δοκιμασία βρογχοδιαστολής
 • έλεγχος διαχυτικής ικανότητας πνευμόνων (DLCO)
 • στατικοί όγκοι πνευμόνων (RV, TLC, IC, FRC)
 • έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών (μέγιστη εισπνευστική & εκπνευστική πίεση, MIP/MEP)
 • έλεγχος λειτουργίας μικρών αεραγωγών
 • δοκιμασία έκπλυσης αζώτου (Single Breath Nitrogen Washout, SBN2) – closing volume

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται επίσης οι ακόλουθες εξετάσεις:

 • μέτρηση εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeNO) – το FeNO είναι μια μη επεμβατική μέθοδος αξιολόγησης της τύπου 2 ("αλλεργικής") φλεγμονής των αεραγωγών στον εκπνεόμενο αέρα
 • μέτρηση εκπνεόμενου μονοξειδίου του άνθρακα (exhaled CO) – πρόκειται για μια μη επεμβατική μέθοδο αξιολόγησης της καπνιστικής συνήθειας που μπορεί να βοηθήσει στη διακοπή καπνίσματος
 • μέτρηση αερίων αρτηριακού αίματος
 • οξυμετρία
 • νυκτερινή οξυμετρία
 • μελέτη ύπνου κατ' οίκον

Τηλεφωνήστε στο

ή κλείστε ραντεβού online