Άσθμα

Στο Ιατρείο παρέχεται δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και αντιμετώπισης ασθενών με βρογχικό άσθμα, με ιδιαίτερη εμπειρία στο δύσκολα αντιμετωπιζόμενο και σοβαρό άσθμα.

Οι ασθενείς αξιολογούνται για τη χορήγηση νεότερων θεραπειών και όλων των διαθέσιμων βιολογικών παραγόντων, καθώς και για την δυνατότητα συμμετοχής εάν το επιθυμούν σε κλινικές μελέτες με νεότερα φάρμακα.

Πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εξετάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών:

  • αξιολόγηση της φλεγμονής των αεραγωγών
  • μέτρηση εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeNO)
  • έλεγχος αλλεργίας αναπνευστικού
  • πλήρης λειτουργικός έλεγχος του αναπνευστικού (σπιρομέτρηση, δοκιμασία βρογχοδιαστολής, στατικοί όγκοι πνευμόνων, έλεγχος λειτουργίας μικρών αεραγωγών, έλεγχος διαχυτικής ικανότητας πνευμόνων - DLCO)

Τηλεφωνήστε στο

ή κλείστε ραντεβού online