Αξιολόγηση Φλεγμονής Αεραγωγών - Έλεγχος Αλλεργίας Αναπνευστικού

Στο ιατρείο παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης της φλεγμονής των αεραγωγών, με σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι εξετάσεις:

  • μέτρηση εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeNO) – το FeNO είναι μια μη επεμβατική μέθοδος αξιολόγησης της τύπου 2 ("αλλεργικής") φλεγμονής των αεραγωγών στον εκπνεόμενο αέρα
  • μέτρηση εκπνεόμενου μονοξειδίου του άνθρακα (exhaled CO) – πρόκειται για μια μη επεμβατική μέθοδο αξιολόγησης της καπνιστικής συνήθειας που μπορεί να βοηθήσει στη διακοπή καπνίσματος

Παρέχεται επίσης δυνατότητα ελέγχου αλλεργίας του αναπνευστικού συστήματος με ειδικές εξετάσεις (ειδικές IgE-RAST).

Τηλεφωνήστε στο

ή κλείστε ραντεβού online